Em đang làm lại tủ điện của con máy này, nhưng vì máy cũ và đã qua nhiều chủ và thợ nên bây giờ trong tủ chẳng còn gì ngoài ít khởi và rơle nên cũng rối. Mà máy này vận hành đòi hỏi phải an toàn nên chưa dám thử. Nhờ các bác trên diễn đàn, bác nào có sơ đồ điện cho em xin với. Em cảm ơn trước.