Em đang theo dõi một công trình trạm cột 630KVA có tủ RMU. mà trước giờ em chưa gặp tủ RMU bao giờ. Bên thiết kế làm một tủ RMU 3 ngăn gồm 2 ngăn cầu dao phụ tải 24kV-630A-20ka/s , một ngăn cầu dao + cầu chì: 24kV-630A-20ka/s, chì óng 31,5.

Theo em tìm hiểu thì hiện có các tủ RMU hợp bộ, mua về lắp vô thôi. Nếu chọn loại tủ này thì nên chọn loại nào, quy cách tủ ra sao.
Xin anh chị giúp đỡ