Với kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, TMT đã hoàn tất 51% mục tiêu doanh số và 92% chỉ tiêu lợi nhuận 2016.

CTCP Ô tô TMT (Mã CK: TMT) cuulong hung yen ban bố Con số kết quả buôn bán hiệp lực 6 tháng đầu năm 2015.

Cụ thể, kế quả kinh doanh thuần 6 tháng đầu năm của TMT đạt 1.950 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ 2014, lãi gộp đạt hơn 270 tỷ đồng.

Trong kỳ, các mức giá như giá thành tài chính, bán hàng điều hành doanh nghiệp đều tăng mạnh. bên cạnh đó lợi nhuận doanh nghiệp vẫn đạt kết quả rất khả quan với LNST thuộc về cổ đông doanh nghiệp mẹ là 138,52 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần so với 6 tháng đầu năm 2014, EPS tương ứng 4.552 đồng.

Năm 2015, TMT đặt tiêu chí kinh doanh với các tiêu chí kế quả kinh doanh ba.804 tỷ đồng, LNST 150 tỷ đồng. Với kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã hoàn tất 51% kế hoạch kế quả kinh doanh và 92% mục tiêu lợi nhuận 2015.

Tại thời điểm cuối quý hai, tổng cuulong ha nam của cải TMT tăng gần một.000 tỷ đồng so với đầu năm, đạt hai.130 tỷ đồng. Trong đó, trị giá hàng tồn kho của TMT đạt 1.691 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với đầu năm.

Nợ phải trả của TMT cũng tăng mạnh lên một.671 tỷ đồng, trong đó khoản phải trả cho người bán ngắn hạn chiếm một.190 tỷ đồng, gấp đôi so với mức 550 tỷ đầu năm.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng