(GDVN) - Ông Nguyễn Huy Bằng – Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cho hiểu nhiều hơn về công việc thanh tra, kiểm tra liên quan tới kỳ thi THPT đất nước năm 2016.

Thanh tra nghiêm chỉnh nhưng không gây bao tay

========> Mách bạn gia sư uy tín: gia sư uy tín

Ông Nguyễn Huy Bằng – Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết, công việc thanh tra, rà soát kỳ thi để tạo môi trường nghiêm trang, hướng tới việc giúp các hội đồng, những thành viên thi làm cho hết phận sự và thí tự giác thực hành quy chế.


không những thế, theo ông Bằng để kỳ thi nghiêm túc thì không chỉ có thanh tra, kiểm tra mà cần nhiều biện pháp, cần sự cố gắng của phần nhiều các đội ngũ tham dự. Tại Điều 22 và 44 của quy chế thi đã nêu rõ vấn đề thanh tra, kiểm tra.

Trong công việc này đặc biệt coi trọng cán bộ giám sát thi, giám sát của bản đồ việc, giám sát việc khiến cho của giám thị, một phần của thí sinh và những người khác, xin hứa không có người bên ngoài vào địa bàn thi. bảo đảm giám thị khiến đúng nghĩa vụ của mình, giám sát cũng có quyền kiến điểm trưởng thay đổi giám thị giả thiết thấy giám thị làm cho không đúng quy chế.
[center !important]Thí sinh nghe phổ biến lại quyết định thi tại Trường Đại học Sư phạm Thủ Đô Hà Nội.[/center !important]


Ông Bằng cũng cho biết, cơ chế giám sát là cơ chế bảo đảm bên trong, cán bộ giám sát do điểm trưởng chỉ đạo. Vậy cơ chế bên trong có đủ? Ông Bằng cho rằng vẫn chưa đủ và phải thêm cơ chế giám sát bên ngoài, đó là thanh tra, rà soát.

Thanh tra, rà soát sẽ độc lập với các Hội đồng các điểm thi, trực tiếp là Bộ trưởng sẽ quy chế thành lập các đoàn thanh tra, giám đốc sở có mặt trên thị trường đoàn thanh tra. Các trường chủ trì cụm thỉ chỉ được có mặt trên thị trường các đoàn rà soát, do hiệu trưởng xây dựng thương hiệu và độc lập với các điểm thi chứ không do điểm trưởng phân công.

hôm nay, gần 900 ngàn thí sinh làm cho giấy tờ tham dự kỳ thi quốc gia 2016Đoàn thanh tra, rà soát sẽ nắm diễn biến, theo dõi giúp các Hội đồng thi làm cho đúng và có quyền xử lí sai phép. Và như vậy, thanh tra, rà soát giám sát không làm thay việc của Hội đồng thi, mục đích là tác động vào Hội đồng, điểm thi, giám thị để các chủ thể làm cho hết nhiệm vụ của mình.

Về công việc cụ thể, ông Bằng cho biết Bộ đã có chỉ dẫn các Sở, trường chủ trì cụm thi, xây dựng thương hiệu các đoàn thanh tra, rà soát và Bộ đã công ty huấn luyện. cho tới hiện tại 70 trường chủ trì cụm thi và 50 sở và Cục giảng đường chủ trì cụm thi đều đã có mặt trên thị trường đoàn thanh tra, kiểm tra theo chỉ dẫn của Bộ.

Bộ đã tạo được kết nối giữa 120 đoàn thanh tra, kiểm tra đó với Bộ. Theo nguồn tin từ ôn Bằng, Bộ GD&ĐT đã có mặt trên thị trường 14 đoàn thanh tra gánh vác gianh giới thi trong cả nước. Đoàn thanh tra này sẽ khiến việc với một số hội đồng thi, ngoài ra đoàn thanh tra này sẽ phải chịu sự chỉ huy của Chánh Thanh tra khi không thể xem nhẹ sẽ đến điểm thi.

Các đoàn thanh tra, kiểm tra basic hoạt động lưu động, chứ không cắm chốt như trước kia. Hoạt động thanh tra, rà soát hoạt động trước khi thi cho tới thi chấm thi xong.

tin tức được biết, 14 đoàn thanh tra của Bộ GD&ĐT đã khởi đầu làm việc từ ngày 29/6, và thuở sơ khai nắm được nguồn tin gần như các hội đồng thi tại địa phương chuẩn bị về con người, quy tụ các hàng ngũ liên đới khác, Báo cáo, chuẩn bị phòng thi rất khả quan. Năm nay không có điểm thi nào sử dụng trường tiểu học.

Qua trao đổi, ông Bằng đánh giá cao khâu training giám thị, đây là khâu quan trọng, giả định chủ quan giám thị sẽ không nắm được những điểm mới của quy chế.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng