"Nhiều Ban giám hiệu không đứng lớp nhưng vẫn nhận tiền phụ cấp mà chả xấu hổ"

(GDVN) - Không ít Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường phổ thông không thực hiện dạy học đúng số tiết theo quyết định nhưng vẫn lĩnh tiền phụ cấp khuyến mãi đứng lớp.

========> Link về nguồn gia sư: gia sư lớp 1

LTS: Theo quy định của Bộ GD&ĐT, ngoài việc được cắt cử về công việc chủa quản, hiệu trưởng còn phải trực tiếp giảng dạy trên lớp hai tiết/tuần, Phó hiệu trưởng dạy 4 tiết/tuần.

Nhưng thực tế ngày nay, nhiều Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng không trực tiếp giảng dạy nhưng vẫn ký nhận tiền hưởng phụ cấp khuyến mại.

Theo tác kém chất lượng Trần Sơn, việc ký nhận tiền tài một phòng ban Ban giám hiệu lớp học là hành vi sai cả “đạo lý” lẫn “pháp lý”.


Tòa biên soạn trân trọng gửi tới độc giả bài đăng nêu lên quan niệm cảu tác nhái về vấn đề này.

Thông tư Liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006 của Liên tịch Bộ Giáo dục và giải thích, Bộ Nội vụ và Bộ tài chính chỉ dẫn thực hiện quy định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp giảm giá đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, trong đó điểm c của mục 1 khuôn khổ và đối tượng áp dụng có quy chế cụ thể như sau:

Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở vật chất giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền”.

[center !important]Nhiều Ban giám hiệu không đứng lớp nhưng vẫn nhận tiền phụ cấp (Ảnh minh hoạ từ tienphong.vn)[/center !important]


Còn Thông tư số 28/2009/TT-BGD&ĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của của Bộ Giáo dục và giải thích về việc Ban hành quy định về chế độ khiến việc đối với gia sư phổ thông, tại điều 7, định mức tiết dạy đối với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng cũng quy chế rất rõ ràng:

"Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường phổ thông có nhiệm vụ giảng dạy một số tiết để nắm được nội dung, chương trình giáo dục và diễn biến học tập của học trò nhằm tăng tiến hiệu quả trong công tác điều hành. Hiệu trưởng dạy hai tiết/tuần. Phó hiệu trưởng dạy 4 tiết/tuần”.

Sở dĩ người viết phải trích dẫn văn bản dài dòng như vậy là để khẳng định tính pháp lý của việc nhận tiền phụ cấp khuyến mãi đứng lớp của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng.

trước nhất, tăng cường sự kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm giảng dạy đề xuất này đối với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng của các cơ quan quản lý cấp trên. đặc thù là sự giám sát của chính cán bộ, thầy cô giáo, kỹ thuật trong nhà trường đó.

Thứ 2, khi phát hiện các trường hợp Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng sai phép, các cơ quan có thẩm quyền cần xử lí nghiêm minh, nghiêm khắc hơn như có thể cách chức, buộc nghỉ việc.

Chứ không chỉ là trả lại tiền nhận sai quy định, kỉ luật cảnh cáo hay chỉ là kiểm điểm, rút kinh nghiệm là xong như hiện tại.


Nguồn: Tổng hợp trên mạng