Muốn cải cách giáo dục, cố định phải thay đổi đội ngũ quản lý trước

========> Tham khảo thêm thông tin gia sư chất lượng tại: gia sư giỏi hà nội

(GDVN) - tôi và các bạn cần 1 nhóm quản lý giáo dục vững vàng, hiểu biết sâu sắc, vừa có tâm vừa có tầm, kiên cố công cuộc thay đổi theo hướng hiện đại basic và toàn diện nền giáo dục.

LTS: Đại hội XI đặt vấn đề: “Đổi mới basic, toàn diện nền giáo dục”, qua đó có thể nhắc, Đảng đã thấy sự cấp bách và phản ứng của vấn đề này.

Nhưng theo quan điểm của tác giả Hoàng Hữu Đức cho rằng, muốn chuyển biến basic và toàn diện thì trước hết phải kể từ thay đổi theo hướng hiện đại hàng ngũ quản lý.

Trong bài đăng này, tác giả chỉ ra những lý vì vậy. Tòa soạn trân trọng giới thiệu cùng độc giả.


nhóm chủa quản giáo dục cấp Bộ là lực lượng cốt cán hoạch định các chính sách giáo dục quốc gia, không chỉ tiên phong mà còn trực tiếp thực hiện các chương trình cách tân, canh tân giáo dục cũng như các dự án giáo dục lớn.

hàng ngũ chuyên viên giáo dục cấp Bộ là những người phân phối, ban hành các thông tư, chỉ thị, quy định, chuẩn mực, bí quyết, tính cách tổ chức mọi hoạt động giáo dục trong bộ máy giáo dục quốc dân.


do vậy, đây là đội ngũ đặc trưng không thể thiếu có ý nghĩa quy định trong việc quản lý và vận hành hoạt động giáo dục và huấn luyện.

vì thế, việc thay đổi theo hướng hiện đại căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam bây giờ, việc sớm nhất có tính không thể thiếu và ý nghĩa sống còn là phải canh tân ngay đội ngũ chủa quản cấp Bộ.
[center !important]canh tân giáo dục phải từ khi đổi mới đội ngũ quản lý giáo dục (Ảnh minh họa từ petrotimes.vn)[/center !important]
Kỳ hơn nữa, nhiều tấn sĩ chuyên lĩnh vực phương pháp dạy học mà chưa hề dạy học hoặc dạy học vô cùng ít. Những người này mà làm cho điều hành giáo dục thì “Thôi rồi! quần chúng. # ơi!”.

Không biết ngài Bộ trưởng mới đã có khi nào hình dong điều này chưa nhỉ?


Liệu ngài Bộ trưởng có dám kiểm tra lại một cách kỹ lưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục của mình không nhỉ?

rà soát xong, chúng tôi tin rằng nhiều vị lãnh đạo ở Bộ GD&ĐT sẽ “giật mình thon thả thót”.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng