(GDVN) - Bộ GD&ĐT đề xuất các trường áp dụng 5 biện pháp nhằm khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, chỉ cần khoảng vừa mới đây, Bộ GD&ĐT, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành thị đã ban hành nhiều quy chế và khai triển nhiều biện pháp để chỉnh đốn những bị động phát sinh do việc xin học trái tuyến và học chọn lớp.

========> Xem thêm: tìm gia sư

tuy nhiên, hiện tượng chạy trường, chạy lớp vẫn còn tồn tại ở nhiều thành thị, gianh giới đông dân cư gây áp lực cho ba mẹ học trò, tạo bức xúc trong xã hội và gây khó khăn cho công tác chủa quản của ngành nghề.

[center !important]Bộ Giáo dục: hiện trạng chạy trường, chạy lớp vẫn còn còn đó (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)[/center !important]


Để khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển gửi văn bản 2449/BGDĐT-GDTH đề nghị các Sở GD&ĐT chỉ đạo các Phòng GD&ĐT thực hành 1 số việc như sau:

Các trường doanh nghiệp tuyển sinh xin hứa quyền được học tập của học sinh, công khai, sáng tỏ và thuận tiện cho học sinh và ba má học trò, bảo đảm mục tiêu phổ cập giáo dục của địa phương.

Bộ cũng buộc phải các cơ sở vật chất ngăn cấm việc doanh nghiệp các trường chuyên, lớp chọn ở cấp măng non, tiểu học và trung học cơ sở vật chất dưới bất kỳ hình thức nào.

Để giảm thiểu tình trạng này, các cơ sở vật chất phải nâng cao kỹ năng kỹ sảo chủa quản cho lực lượng cán bộ, thầy cô giáo, tăng cường cơ sở để cam kết sự đồng đều về quan hệ lâu dài giáo dục giữa các trường, các lớp.

Các sở giáo dục và giảng giải tăng cường công tác thanh tra, rà soát, xử lý nghiêm khắc các hiện tượng thụ động nhằm chạy trường, chạy lớp.

tuy nhiên, sở GD&ĐT cần tham vấn UBND tỉnh, thành thị chỉ đạo việc phân tuyến, giao mục tiêu tuyển sinh cho tiện cả đôi đường với chiến lược trường lớp, hạ tầng và mật độ dân cư của địa phương mình chủa quản.


bảo đảm các điều kiện nâng cao quan hệ lâu dài các trường; mở thêm trường, thêm lớp để giảm áp lực tuyển sinh ở những địa bàn đông dân cư.

Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT khai triển thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp trên để khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp trước khi khởi đầu niên học 2016-2017.


Nguồn: Tổng hợp trên mạng