Tên:Trần Văn Tuấn
Trường : ĐH Bách Khoa TP HCM
Chuyên ngành:kỹ thuật điện
Bằng tốt nghiệp : Khá
mail:vantuanddt@gmail.com
sdt : 01695434201