CẢ NHÀ CHO EM HỎI ĐẤU NỐI NHƯ THẾ NÀY ĐÃ ĐÚNG CHƯA?
TẠI CÓ CHUNG ĐỒNG HỒ COSPHI EM PHÂN VÂN CHƯA GIÁM CẮM ĐIỆN
[IMG][/IMG]