Phỏng vấn xin việc bằng Tiếng Anh không chỉ là nỗi lo riêng của sinh viên mới ra trường - Lần đầu tiên đi phỏng vấn mà còn là nỗi băn khoăn, trăn trở của những người đã từng đi làm nhưng kiến thức Tiếng Anh chưa vững.

Để giúp giảm bớt lo lắng cũng như nâng cao khả năng Tiếng Anh của Ứng viên, dưới đây sẽ là bộ cẩm nang "500 Câu hỏi và trả lời Phỏng vấn xin việc bằng Tiếng Anh"

Bộ tài liệu "Phỏng vấn xin việc Tiếng Anh - 500 Câu hỏi và trả lời" gồm các file Text (File TXT và PDF), File tiếng MP3 và Youtube có phụ đề.

Nội dung của bộ tài liệu "Phỏng vấn xin việc Tiếng Anh - 500 Câu hỏi và trả lời" gồm 2 phần chính: Trả lời câu hỏi nhà tuyển dụng và Đặt câu hỏi cho nhà tuyển dụng.DOWNLOAD: PDF, MP4, MP3, TXT