Mình đang đọc tài liệu về SPAJ 160 C Capacitor protection relay nhưng có nhiều từ không hiểu, ai có từ vựng về phần này thì giúp mình với, thân!!
http://www.data.************/free/dow...5bd61273e62a11