Các anh Chị nào có giáo trình môn Thiết kế thị trường điện cho e xin với
nếu được cho em xin luôn bộ đề thi môn này.
P/S:E học trường điện lực
[IMG]images/smilies/yoyo70.gif[/IMG][IMG]images/smilies/yoyo70.gif[/IMG][IMG]images/smilies/yoyo70.gif[/IMG]