Tài liệu chính hãng do ABB phát hành với tựa đề "Complete Guide To Wind Power Plants by ABB". Bộ tài liệu cho ta một khái niệm tổng quan về hệ thống phong năng trên toàn thế giới, cách thức hoạt động của thiết bị điện gió, chế tạo, giao tiếp với hệ thống máy tính, các thiết bị bảo vệ...

Quyển sách cực hay cho các bạn đang nghiên cứu về lĩnh vực này, các bạn sinh viên đang làm đồ án hay các bạn muốn có 1 hệ thống riêng cho mình.
Giá: 59$
Ngôn ngữ: English
File size: 5,7MB
Link tải về: http://www.data.************/free/dow...d2a6a160142777

[IMG]http://data.************/photo/up/05e807df0b30d148c228ca74d96b85cb.jpg[/IMG]