Phần này của cô giáo bluetear nhà mình biên soạn nha, trình bày rất dễ hiểu hình ảnh minh họa rõ ràng không trừu tượng như các giáo trình trong sách hiện nay

Chương 1: Đại cương về khí nén
Chương 2: Các thành phần của hệ thống điều khiển khí nén
Chương 3: Thí nghiệm

Link tải về:
http://www.data.************/free/dow...f4426b2bd31437

[IMG]http://www.data.************/photo/up/2ffcd3fbb5f97ecad9dff80e18422e07.jpg[/IMG]