Hiện em đang tìm quyển "hệ điều khiển DCS cho nhà máy sản xuất điện năng". Em kiếm mua trên một số chỗ nhưng đã hết hàng [IMG]images/smilies/khi505.gif[/IMG]. Anh chị nào có file cho em xin với .