Chương 1: Tín hiệu hóa và lý thuyết chung về tối ưu luật điều khiển thang máy
Chương 2: Các sơ đồ thuật toán sử dụng trong điều khiển thang máy
Chương 3: Thuyết minh sơ đồ nguyên lý
Chương 4: Chương trình mô phỏng thang máy

[IMG]http://www.data.************/photo/up/ddb1c560f17348e3e600887e6f7eca92.png[/IMG]

Link download:

http://www.data.************/free/dow...f146713d237a6d