Như tiêu để em muốn xin tài liệu về PLC RockWell và phần mềm GSlogix - 5000
Mong mọi người giúp đỡ !!!