Em muốn xin tài liệu vể đồng nhất liệu hoặc công nghệ về các loại cân định lượn,máy nghiền và trộn.Bác nào có bảo em với
[IMG]images/smilies/yoyo70.gif[/IMG]