tình hình là em đang làm đồ án tốt nghiệp nhà máy thuỷ điện. thầy cho bảng phân bố công suất toàn nhà máy điện theo mùa mưa và mùa khô. em muốn xin đồ án mẫu tương tự để tham khảo cách trình bày dạng đồ án này. ai có thì cho em xin. mail của em là: linhduonghoai@gmail.com.