Mục tiêu giúp cho người trực tiếp vận hành có được khái niệm, công dụng của Recloser, làm quen với các thiết bị đảm bảo giám sát chất lượng điện, làm quen với các thiết bị kỹ thuật cao trao đổi thông tin từ xa (SCADA) cũng như giao tiếp với máy tính.

Nội dung tài liệu:
  • Giới thiệu chung về Recloser
  • Recloser COOPER, Tủ FXA/FXB -F4C
  • Recloser WHIPP & BOURNE
  • Recloser NU -LEC


[IMG]http://www.data.************/photo/up/d82df46e0055c9b4685348499ab64663.jpg[/IMG]


Link Download:

http://www.data.************/free/dow...44557427d9a4b8