Mình có một số sơ đồ nối điện để anh chị em xem cho vui, bạn nào làm đồ án tốt nghiệp có thể tham khảo, tất cả đều dạng Cad nhé!

+ Sơ đồ nối điện chính nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng (1x300MW)
http://www.data.************/free/dow...80ef764c091c00

+ Sơ đồ bảo vệ trạm 220kV Uông Bí
http://www.data.************/free/dow...82c03d1ebf5600

+ Sơ đồ nối điện chính nhà máy thuỷ điện NH (thuỷ điện loại nhỏ)
http://www.data.************/free/dow...ba7ecb4c781a15

+ Sơ đồ TBA treo phân phối(thiết kế đồ án)
http://www.data.************/free/dow...3ab9bc709cf0fe

+Sơ đồ Lưới điện 2 nguồn (Thiết kế đồ án)
http://www.data.************/free/dow...65af708f0805f6

+ Sơ đồ nối điện chính nhà máy nhiệt điện Phả Lại ( 4x110+2x300 MW)
http://www.data.************/free/dow...458f99c01021ad

+Sơ đồ nối điện chính một số nhà máy thủy điện nhỏ
http://www.data.************/free/dow...9d3e281fd8d70b

+Sơ đồ HTD Miền Băc và HTD Việt Nam
http://www.data.************/free/dow...1a0d74d03c14e3