mong mấy ac chỉ dùm e các bước làm bài chọn tiết diện dây dẫn theo phương pháp mật độ dòng điện kinh tế....
em cảm ơn