[IMG]C:\Users\Administrator\Desktop\images.jpg[/IMG]
Các bác ai có tài liệu về ổ đỡ từ 6 bậc tự do cho em xin với
E cảm ơn ạ