Phần mềm tính toán cân bằng nhiệt-heat balance cho Nhà Máy Nhiệt Điện bao gồm cả phần hướng dẫn, và ví dụ tính toán:
Link download:
Phần chương trình: http://www.mediafire.com/?zjtt15zdmyk
Hướng dẫn: http://www.mediafire.com/?gm0z23udqwd
Ví dụ: http://www.mediafire.com/?gm0z23udqwd

Thanks
----------
quynhquangtd@yahoo.com