Là tài liệu phổ biến trên toàn thế giới được sử dụng cho các công nhân, kỹ sư điện, nhà thầu, quân đội... Quyển sách này chứa toàn bộ kiến thức về điện trong vòng 35 năm trở lại đây và được viết một cách hoàn toàn căn bản nhất mà ai cũng có thể đọc dễ dàng.

Toàn bộ những kiến thức trong này vô cùng súc tích và cô đọng bao gồm: các công thức toàn học, cấu trúc hệ thống đi dây điện, bảng mã quốc tế về điện, đi thang máng cáp, chiết áp, cấp cứu khi bị điện giật....

Hy vọng các bạn thích tài liệu này và có cơ hội trao dồi thêm tiếng Anh chuyên ngành.


Link download:
https://drive.google.com/open?id=0B7...no0VUFIU0VEMGs

Sách Ugly s Electrical Reference - 35 năm kiến thức về điện
<iframe src="https://www.scribd.com/embeds/292836569/content?start_page=1&view_mode=scroll&show_recomme ndations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="undefined" scrolling="no" id="doc_93732" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>