Giới thiệu với các bạn một số mạch điện cơ bản sử dụng IC số cho các bạn mới tiếp cận với mạch điện tử đây. Các mạch mô phỏng bằng phần mềm Proteus 7.10 nhé:
1. Mạch tạo xung sử dụng IC 555
2. Mạch đếm thời gian sử dụng IC số
3. Mạch đếm lùi từ 99 về 00 sử dụng IC số
4. Mạch hẹn giờ đơn giản
5. Mạch tự động sáng đèn khi trời tối