đây là mạch đếm ngược 88 00 ,tuần sau em bảo vệ đồ án rồi . mà h mạch em vẫn bị lỗi . mong anh nào pro giúp em gỡ rối với. mạch em mô phỏng protues chạy ngon ơn , mà đến khi
làm thì nó chỉ chạy có 8 6 4 2 0 ah . đáng lẽ phải 8 7 6 5 4 3 2 1 0. em nghi là do xung nhưng ko biết sửa ntn. ai pro giúp em nhé
[IMG]http://data.************/photo/up/3bd8ac5344e94a604184ad1053840348.PNG[/IMG]

và đây là file autium của em nó :
http://www.data.************/free/dow...3300bd3b570082

[IMG]images/smilies/yoyo66.gif[/IMG][IMG]images/smilies/yoyo66.gif[/IMG]