Mọi người giúp em làm mạch đếm xuống sử dung 3 led 7 đoạn từ 999 xuống 000 với ạ. Dùng IC 7447 ấy. Em vẽ bang proteus mãi nhưng vẫn dư rất nhiều dây. Mọi người vẽ luôn mạch tạo xung cho mình nha. Cảm ơn nhiều