Các anh chị cho em hỏi là trong MBA khi nào thì mình dùng tổ đấu dây Y-Zigzag và D-Zigzag ạ?
anh chị nào hiểu rỗ giải thích giúp em tại sao luôn ạ , em cảm ơn !!!!