em mà giàu thì e cưới nhiều vợ
thế nên có tiền thì anh cứ tha hồ mua về mà bảo vệ càng nhiều càng tốt, tuy nhiên nó có cần thiết hay không thì lại khác.
rơle nhiệt chỉ bảo vệ quá tải ko bảo vệ ngắn mạch
cầu chì bảo vệ ngắn mạch

nên dùng hai cái đo là đc

ko thì anh dùng CB đi nó tích hợp tuốt. quan trọng là anh chọn dòng định mức sao thôi