Thanks bác Quocthai với bác duongpgd nhiều, kết hợp 2 câu trả lời của 2 bác em hiểu ra thế này:
"2/. Nếu sử dụng biến tần để giảm tốc độ: Vì tần số giảm xuống đến hơn 33% nên ðiện áp cũng giảm theo tương ứng. Với ðiện áp đó, và với dòng giới hạn của dây quấn, động cơ có thể bị quá tải."
--> Khi dùng biến tần điều khiển động cơ, nếu muốn giảm số vòng quay trong khoảng 1500-900 mà không giảm tải, thì dòng vào động cơ sẽ tăng tương ứng để đáp ứng cho tải. Nếu dòng này không vượt quá dòng giới hạn thì động cơ chạy ổn. Vì vậy ta phải chọn công suất động cơ cao hơn sao cho khi chạy ở 900v/phút, dòng vẫn không vượt quá dòng đm của động cơ.

Nhưng ở chỗ này các bác cho em hỏi thêm là em có nghe nói đến việc khống chế dòng, tức là khi điều khiển V/f=const, đồng thời khống chế không cho dòng tăng (có lẽ mục đích là bảo vệ động cơ), vậy thì làm sao giữ nguyên sức kéo tải của động cơ được đây? cái "chức năng" khống chế dòng đó là mặc định hay là option.

"- Cái máy thổi khí tôi nghĩ là dạng tải 2 nên chạy tần số thấp để giảm tốc không vấn đề gì. "
Em hơi băn khoăn trong việc phân loại tải. Theo suy nghĩ của em thì phân loại phải dựa vào toàn bộ hệ thống (tức máy thổi khí + đường ống thiết bị kèm theo + điều kiện mà nó hoạt động). Nghĩa là cũng là máy thổi khí, nhưng trong điều kiện khác nhau sẽ là loại tải khác nhau. Để em lấy ví dụ cho dễ hiểu:
- Em dùng cái máy thổi khí đó sục khí cho ao sâu 2m. Nếu em giảm vòng quay động cơ, cũng là giảm vòng quay máy thổi khí ---> giảm công suất đòi hỏi (giảm tải). Nghĩa là trong trường hợp này giảm vòng quay động cơ cũng đồng thời giảm tải --> liệt vào loại 2 [IMG]images/smilies/yoyo70.gif[/IMG].
- Vẫn cái máy thổi khí đó, em giảm vòng quay xuống, nhưng mực nước nó lại dâng lên thành 3m. Như vậy tải có lượng giảm (do giảm vòng quay), đồng thời có lượng tăng (mực nước dâng lên 3m). Trên thực tế máy thổi khí của em thì khi em giảm từ 1450 v/p xuống 1050 v/p mà mực nước tăng từ 2 lên 3m thì tải tăng từ 1.7KW lên 1.8KW. Nghĩa là trong trường hợp này vòng quay giảm, nhưng tải lại tăng [IMG]images/smilies/21[1].gif[/IMG].