Lúc phát hiện thì tình trạng chung là sự hoảng sợ. Nhưng lúc này cần nhất là sự bình tĩnh tìm mọi cách ngắt cầu dao điện; sau đó tiến hành sơ cấp cứu trong trường hợp có hỏa hoạn thì phải gọi ngay cho lực lượng chữa cháy.