Đc 3 pha 380v, vỏ nối Trung tính. Ng chạm vào vỏ dc. Nếu xảy ra sự cố chạm vỏ thì aptomat cắt, con người bị j ko ae?