Hiện mình đang làm đồ án xây dựng nhà máy pin năng lượng mặt trời. mà chưa có nhiều tài liệu
+ tài liệu hòa vào điện lưới.
+ tài liệu nhà máy điện pin năng lượng mặt trời.
và tài liệu liên quan về pin mặt trời hay kinh nghiệm hiểu biết về năng lượng mặt trời.
mong mọi người giúp đỡ.