e đàng làm đề tài ỨNG DỤNG MATLAB/SIMULINK XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ MÔ PHỎNG
HỆ THỐNG NỐI LƯỚI SỬ DỤNG NGUỒN PIN MẶT TRỜI
KẾT HỢP NGUỒN ẮC QUY
vẽ các khối mạch trong matlap rồi mà không biết cài đặt thông số và khởi chạy sao ạ @@
mong mọi người chỉ với ạ hay hướng dẫn em chỗ nào có dạy về matlap simulink với!!!

https://drive.google.com/file/d/0B1R...ew?usp=sharing