sấy khô đi là hết bác ạ. nó bị hoài thì bác sấy hoài thôi. nước vào thì bác mang ra thợ thì cũng mang hoài thôi chứ,. mà bác sấy thì chắc bác biết sấy quần áo rồi chứ