conđộng cơ 3hp 3pha chua quấn tải 500k,độ nặng stato 15kg ,điện trở 2 cuộn dây nối sao (bên trong) =54.6 ôm,khi quấn lại chỉ tải nổi 200k kiêm tra cân kilogam stato 15.1kg R=17.4 ,vì sao nhu vây?