động cơ 1 pha xếp kép z=24 2p=4 m=1( vì là động cơ 1 pha,chạy tụ)[IMG]images/smilies/khi506.gif[/IMG][IMG]images/smilies/khi506.gif[/IMG][IMG]images/smilies/khi506.gif[/IMG]
Bác nào biết xin chỉ giáo. Em đang bí quá ko biết đấu thế nào động cơ chạy nóng quá[IMG]images/smilies/21[1].gif[/IMG][IMG]images/smilies/21[1].gif[/IMG][IMG]images/smilies/21[1].gif[/IMG][IMG]images/smilies/21[1].gif[/IMG][IMG]images/smilies/21[1].gif[/IMG]