Em muốn hỏi cách hãm động cơ đơn giãn nhất.e có cái máy sấy ly tâm 5hp tải của nó khoảng 150kg mõi lần đạp thắng đợi nó ngừng muốn gãy chân luôn ấy. E nghe nói có thể hãm bằng điện, e muốn biết cụ thể cách làm