cho em hỏi, đối với nhà máy thủy điện nhỏ vào mùa khô thì có lúc không chạy tua bin vậy tự dùng cho nhà máy thì lấy ở đâu ạ?