mình đang làm con servo yakawa sgd04a312 và drive của nó là sgm04as. khi mình cài đặt thông số, mở nguồn lên thì cái digital báo lỗi A.002 parameter breakdown* . mình ko tài nào sữa dc , bí quá , mong các pro nào biết chỉ giúp mình . mình đang chỉnh chế độ điều khiển tốc độ theo áp cấp vào ở chân 3 , 4 .
yahoo mình : chiecthuyennan6611@yahoo.com.vn
sdt: 0989651200