mình có cái động cơ dị bộ 3 pha roto lồng sóc trên stato có 6 đầu dây ra làm thế nào để có thể xác định được các đầu A,B,C và các đầu x,y,z . và nếu cũng với động cơ như vậy nếu chỉ có 3 đầu A,B,C ra thì làm sao để biết được nó đấu sao hay tam giác ( dùng đồng hồ van năng có xác định được không )