Tình hình là mình đang làm đồ án Đc kđb 3 pha roto lồng sóc,làm đén đoạn lập bảng Đặc tính làm việc của đc diện kđb 3 pha roto lồng sóc thì bí,bid ở đoạn hệ hệ trượt, tính đc s đm ma s max,trong sách hướng dần thấy nó có rất nhìu cộ hệ sế trượt s,vậy mình muốn hỏi là các thông số còn lại mình lấy đâu ra,thank,mog giúp đở