mô tơ này bạn tháo ra đấu sao nối tiếp là dùng 380V ok, còn đấu tam giàc thì chậy một pha vô tư rồi, tần số 50 thì quay chậm chút thôi.