có ai biết cách cách reset bdk tụ bù ducati rego 12 về lại phiên bản gốc khong . [IMG]images/smilies/yoyo66.gif[/IMG]