Mình đang thi tuyển vào vị trí kỹ sư điện nhà máy xi măng mà chưa biết thi lý thuyết như thế nào, đề do các thầy bách khoa cho, ai đã từng thi hay có tài liệu chỉ mình với.thank nhiều!