Mình đang tìm hiểu về mạng Nơron, đọc sách mà không có bài tập mẫu nên khó hiểu quá, bạn nào có bài tập mẫu, hay luận văn, đồ án gì có liên quan cho mình xin đọc để dễ hình dung với. Hoặc các bạn biết sách nào có bài tập mẫu kèm giới thiệu mình với. Xin chân thành cảm ơn