Cảm ơn ae đã ghé vào!
Mình có 2 mạch điều khiển (MĐK) (5V) và 2 mạch công suất (MCS) (15V).
2 MCS hoạt động ngược nhau
Trạng thái (Tt) 1: MCS 1 đóng, MCS 2 mở.
Tt 2: MCS 1 mở, MCS 2 đóng.
Khi MĐK 1 đóng thì luôn chuyển về Tt 1.
Khi MĐK 2 đóng. Nếu đang ở Tt 1 thì chuyển về Tt 2 và ngược lại.
MĐK dùng nút nhấn, chỉ đóng trong vài giây rồi mở nhưng các MCS cẫn giữ nguyên Tt.
Nhờ ae thiết kế cho 1 mạch làm được như trên có thể sử dụng thiết bị và công cụ bất kỳ.
Đã suy nghĩ và tìm hiểu nhiều nhưng vì kiến thức về điện quá tệ nên lên đây nhờ ae giúp đỡ.
Cảm ơn ae nhiều!