[IMG]images/smilies/yoyo66.gif[/IMG] các bác giúp em với
đi khắp nơi mà chả thu hoạch dc chữ nào. đã thế sắp phải nộp bài tập cho cô
bài em: thiết kế mạch điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha
sơ đồ mạch động lưc, mạch điều khiển,sơ đồ nguyên lý, đặc tính động cơ[IMG]images/smilies/khi505.gif[/IMG]
ai có tài liêu share em nữa, em xin cảm ơn và hậu tạ
+++---o0o---+++
[IMG]images/smilies/yoyo66.gif[/IMG] có ai không