xin mạo muội mở toppic này vì máy tính của mình hay bị lỗi display driver stopped responding and has recovered. đang dùng bình thường màn hình bị tối đen trong khoảng 2 giây rồi trở lại bình thường và báo dòng chữ như vậy . mình nghĩ cái này là do lỗi card màn hình hoặc chíp màn hình nhưng nó lại có thêm chữ driver nên mình nghĩ là bị lỗi driver ai có driver màn hình HP G60 ko cho mình xin với